Category: zi de zi

Consilierul Sava Valentin confund? CL Ploie?ti cu PCR-ul

Cu siguran?? c? se crede la ?edin?ele PCR când pân? ?i musca st?tea dreapt?. Numele lui este Sava Valentin (foto, cu telefonul, din p?cate) ?i da, e tat?l fiului s?u. Mai exact deputatul Andrei “Aluni??” Sava. Ce a f?cut stimabilul consilier? Trezit din somn (cel mai probabil) de bli?ul fotoreporterului de la Altphel ?i nervos

Nu sunt bani de-un reportofon digital?

Imaginea de mai sus arat? un prefrumos reportofon din preafrumoas? epoc? a casetelor. El treze?te probabil nostalgii puternice de vreme ce înc? este folosit la ?edin?ele de consiliu local (Ploie?ti, nu comuna X). Sau o fi vreo ?mecherie tehnic? de care n-a habar. Dac? nu e vreo ?mecherie, lua?i-le domn’le la fetelea alea o scul?