Consilierul Sava Valentin confund? CL Ploie?ti cu PCR-ul

Cu siguran?? c? se crede la ?edin?ele PCR când pân? ?i musca st?tea dreapt?. Numele lui este Sava Valentin (foto, cu telefonul, din p?cate) ?i da, e tat?l fiului s?u. Mai exact deputatul Andrei “Aluni??” Sava. Ce a f?cut stimabilul consilier? Trezit din somn (cel mai probabil) de bli?ul fotoreporterului de la Altphel ?i nervos c? i se întrerupsese somnul de frumuse?e sau i s-o fi stricat postura de “noi ne facem c? muncim” a r?bufnit spunând ceva de genul “s? mai termine cu pozele c? noi avem treab?”. Diferen?a este c? el, consilieru, dormita cu râtu-n hârtii ridicând mâna dup? ordin, pe când fotograful respectiv chiar î?i f?cea treaba. Numai c? atitudinea consilierului a fost imediat “sanc?ionat?” de pre?edinta de ?edin??, doamna educatoare Stanciu Marilena (asta am auzit c? este, asta scriu) care a propus ca s? nu se mai fac? poze decât la sfâr?itul ?edin?ei (ce fuma?i doamn?, c? vreau ?i eu), iar la protestele presei a propus consilierilor s? se voteze fotografierea f?r? bli?. F?r? succes.

1. Domnule consilier Sava, când facem poze muncim, nu vrem s? tip?rim calendare cu meclele voastre. Nu mai vre?i poze, face?i ?edin?e închise, cum de altfel v? ?i dori?i.
2. Doamna educatoare Stanciu Marilena, nu suntem la gr?dini??. Iar CL Ploie?ti nu-i nici meci de handbal/baschet nici muzeu de art? ca s? nu folose?ti bli?ul. E drept c? v-a?i cerut scuze la sfâr?itul ?edin?ei, dar din punctul meu personal de vedere, scuzele nu se accept?. Înainte de a lua ap?rarea unuia care nu ?tie ce scoate pe gur?, gândi?i. E atât de simplu.
PS. Îmi pare r?u c? îmi l?sasem aparatul de fotografiat acas? la înc?rcat ?i c? am pozat cu telefonul. (apropos domnule consilier Sava, nu m-a trimis nimeni s? v? pozez cu telefonul, am f?cut-o ca s? pot scrie pe blogul meu c? unul ca dumneata n-are ce c?uta în Consiliul Local).Dar data viitoare… pictorial facem.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read previous post:
Hotel de închiriat

Vocea Prahovei 9 august 1898

Close