Consilierul Sava Valentin confund? CL Ploie?ti cu PCR-ul

Cu siguran?? c? se crede la ?edin?ele PCR când pân? ?i musca st?tea dreapt?. Numele lui este Sava Valentin (foto, cu telefonul, din p?cate) ?i da, e tat?l fiului s?u. Mai exact deputatul Andrei “Aluni??” Sava. Ce a f?cut stimabilul consilier? Trezit din somn (cel mai probabil) de bli?ul fotoreporterului de la Altphel ?i nervos