Cum se distruge libertatea? Dar democraţia, expresia politică a libertăţii unei naţiuni? În Germania naziştii au desfiinţat democraţia Republicii de la Weimar prin aşa-numita lege a împuternicirii. Era o lege prin care Parlamentul împuternicea guvernul cancelarului Hitler, conferindu-i, sub bici nazist, prerogative discreţionare şi plenipotenţiare. Există şi alte căi, mai lente, de a o lichida.